Privacybeleid

Wat gebeurt er met persoonlijke gegevens?

Privacyverklaring van WERKMAN 

WERKMAN verwerkt dagelijks informatie over personen. Indien u gebruik maakt van diensten die WERKMAN biedt of u WERKMAN (“Restaurant”) bezoekt, verwerken wij (mogelijk) ook persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring (de “Privacyverklaring”) leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen. Daarnaast treft u ook overige relevante informatie in het kader van persoonsgegevens.

Wij vinden uw privacy belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarom op een zorgvuldige wijze en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 1. Toepasselijkheid Privacyverklaring

De Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en handelingen van WERKMAN restaurant (“WERKMAN”) verband houdende met de diensten die zij aanbiedt c.q. faciliteert in de ruimste zin van het woord. Bijlage 1 aan deze Privacyverklaring bevat een lijst van het restaurant die onder deze Privacyverklaring vallen. Op deze lijst vind je ook de contactgegevens voor alle privacy gerelateerde vragen.

De Privacyverklaring is niet van toepassing op de activiteiten die verband houden met sollicitanten en personeel. Daarvoor heeft WERKMAN een afzonderlijke privacyverklaring vastgesteld en gepubliceerd. De Privacyverklaring is tevens niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door partijen waarvan WERKMAN uw persoonsgegevens heeft ontvangen (zoals boekingsorganisaties, reisbureaus, werkgevers, sociale mediabedrijven), noch op de verwerking door enige andere derde partij. Wij verwijzen wat betreft dergelijke verwerkingen naar de privacyverklaring van deze organisaties. 

 1. Aanvaarding verwerking van persoonsgegevens

Door registratie voor of door gebruik te maken van onze producten of diensten bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de inhoud van de Privacyverklaring en dat u akkoord bent met de wijze van verwerking van persoonsgegevens door WERKMAN zoals in de Privacyverklaring is beschreven.

In die situaties waar WERKMAN vanuit toepasselijke privacywet- en regelgeving verplicht is om voor de verwerking van uw persoonsgegevens expliciet toestemming te vragen en u deze toestemming verstrekt, aanvaardt u eveneens akkoord te gaan met hetgeen in deze Privacyverklaring is beschreven.

 1. Aard, doel en grondslag van de verwerkingen van persoonsgegevens

WERKMAN verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens met welke doeleinden worden verwerkt.

a. Kamer- en zaalboekingen

Voor (het boeken of aanvraag van) een kamer, vergaderruimte, zaal en/of andere restaurantfaciliteit, hebben wij persoonsgegevens van u nodig (zoals uw titel, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, handtekening, dag van vertrek en aankomst en uw betalingsgegevens). Indien u van een zakelijke boeking gebruik maakt, zullen wij ook de naam en (adres)gegevens van uw werkgever en/of opdrachtgever verzamelen. Eventueel kunnen wij aanvullende persoonsgegevens van u verzamelen die voor onze dienstverlening van belang zijn en die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt. Gezondheidsgegevens verwerken wij enkel om u beter van dienst te kunnen zijn zoals met welke allergieën wij rekening mee dienen te houden of dat u van de mindervaliden faciliteiten gebruik wenst te maken. Het staat u vrij om deze gezondheidsgegevens niet te verstrekken.

Als restaurant zijn wij wettelijk verplicht om een aantal gegevens (naam, woonplaats, type legitimatiebewijs, dag van aankomst en dag van vertrek) van onze gasten te registreren. Daarnaast verwerken wij bepaalde gegevens om uitvoering te kunnen geven aan onze diensten, en hebben wij een gerechtvaardigd belang om bepaalde gegevens te verwerken ter bescherming van onze bedrijfsvoering en de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen borgen.

b. Restaurantreserveringen

Indien u in één van onze restaurants reserveert, verzamelen wij persoonsgegevens van u (zoals titel, naam, adres en voorkeuren) om de reservering te kunnen bevestigen en uw wensen voor uw reservering door te voeren. Daarnaast vragen wij u of wij met allergieën rekening dienen te houden. 

Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan onze restaurantdiensten, alsook met uw toestemming.

c. Restaurant ID

Wij bieden speciale kortingen aan personen die deel willen nemen aan ons Restaurant ID-programma. Voor het aanmaken van een Restaurant ID-account vragen wij uw titel, geslacht, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailgegevens. Daarnaast verzamelen wij informatie over uw Restaurant ID-punten en facturen.

Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de Restaurant ID diensten, alsook met uw toestemming.

d. Contactverzoeken, beoordelingen, klachten en commentaar

Indien u met ons contact op wenst te nemen omdat u een vraag, klacht of andere mededeling hebt over ons restaurant, onze dienstverlening, onze website(s) of app(s), zullen wij uw contactgegevens vragen zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Indien u een online review of klacht plaatst op één van onze website(s), op sociale media of op een website van een boekingspartner over één van ons restaurant, onze dienstverlening, onze website(s) of app(s) ontvangen wij deze via de daarvoor gebruikte website en kunnen wij deze informatie gebruiken om met u in contact te treden over uw klacht of commentaar of onze dienstverlening te verbeteren.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang (verbetering diensten en klachtenbeleid) om deze gegevens te verwerken. Door contactverzoeken of het achterlaten van uw gegevens via de contactformulier(en), website(s) etc. verleent u ons toestemming om met u contact op te nemen.

e. Beveiliging

Onze locatie, restaurant en terras zijn voorzien van camera-beveiliging om de veiligheid van onze gasten, medewerkers en bezittingen te bevorderen en diefstal en andere onregelmatigheden tegen te gaan.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang (beveiliging) om deze gegevens te verwerken.

f. Nieuwsbrief en mailingen

Indien u gebruik maakt van onze diensten kunt u zich tevens aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Via onze nieuwsbrieven houden wij u door middel van gepersonaliseerde e-mails op de hoogte van exclusieve aanbiedingen en serviceberichten. Als u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij uw titel, naam, geboortedatum en e-mailadres zodat wij u de nieuwsbrief kunnen toesturen. Ook registreren wij het tijdstip waarop u zich voor de nieuwsbrief hebt aangemeld.

Wij maken gebruik van uw toestemming om deze gegevens te verwerken.

g. Prijsvragen

WERKMAN organiseert regelmatig prijsvragen en (win)acties via haar website(s) of via sociale media. Indien u reageert of meedoet, vragen wij naar uw naam- en contactgegevens. Deze worden gebruikt om de prijswinnaars op de hoogte te stellen, de actie uit te voeren en de respons op de actie te meten.

Wij maken gebruik van uw toestemming om deze gegevens te verwerken.

h. (Direct) Marketing

Om aanbiedingen te doen in het verlengde van onze dienstverlening en die u interesseren verzamelen wij informatie over personen indien u onze website bezoekt, zoals demografische gegevens. Dit doen wij door middel van het plaatsen van cookies. Wij kunnen informatie over u verzamelen van derden, waaronder informatie van onze partners en sociale mediasites overeenkomstig uw instellingen op dergelijke websites. Wij verwijzen naar de informatie over verzameling gegevens door middel van cookies onder hoofdstuk 7 in de Privacyverklaring.

i. Sociale media

WERKMAN is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook en Instagram. WERKMAN gebruikt social media plugins op haar website. Wanneer u op één van deze knoppen klikt en u zich registreert met uw social media account, verleent u toestemming voor het plaatsen van cookies en wordt informatie (naam, geslacht, woonplaats, geboortedatum, profiel) met ons gedeeld.

j. Zwarte en contantenlijst

WERKMAN hanteert een zwarte lijst beleid om overlast en criminaliteit in haar restaurant tegen te gaan. Ook houdt WERKMAN een contanten lijst tegen fraude en wanbetaling. WERKMAN heeft daarom een gerechtvaardigd belang voor deze gegevensverwerking.

Op basis van dit beleid kan WERKMAN in zeer uitzonderlijke gevallen besluiten om een gast de toegang tot haar restaurant of andere diensten te weigeren, of voorwaarden aan betalingsmethoden te stellen. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van het plegen van fraude, veroorzaken van overlast, overtreding van huisregels, het toebrengen van schade aan eigendommen van andere gasten of medewerkers van WERKMAN, het toebrengen van letsel aan andere gasten en/of medewerkers van WERKMAN of ander onbehoorlijk gedrag.

WERKMAN hanteert een strikt en zorgvuldig beleid rond de gegevensverwerking en de gegevensbeveiliging van de zwarte lijst en de contantenlijst. De normale privacyrechten van een betrokkene zijn hierop onverkort van toepassing (verwezen wordt naar hoofdstuk 10 van de Privacyverklaring).

k. Verwerking van gegevens van minderjarigen en kinderen

WERKMAN registreert naamgegevens van minderjarigen en kinderen indien zij onder begeleiding of met toestemming van een ouder/voogd van ons restaurant dineren. Het is geen bewust doel van WERKMAN om andere gegevens van kinderen te verwerken, tenzij u het van belang acht dat informatie over uw kinderen onder onze aandacht wordt gebracht. 

WERKMAN is wettelijk verplicht om deze gegevens te verwerken.

5. Verstrekken en delen van uw gegevens met derde partijen

5.1 Doorgifte van uw persoonsgegevens

Voor het kunnen leveren van bepaalde diensten en aan het verwachte niveau van gastvrijheid en service te kunnen voldoen, kunnen we uw persoonlijke informatie delen binnen WERKMAN, met onze dienstverleners en andere derden. Wij dragen er zorg voor dat het delen van gegevens alleen plaatsvindt indien de derde de gegevens verwerkt op basis van onze instructies, voldoende passende (beveiligings) maatregelen neemt en ons garandeert zich te houden aan de geldende privacy wet- en regelgeving. Hieronder treft u een overzicht van (de categorieën) ontvangers aan.

 1. WERKMAN: Bedrijven die behoren tot of gelieerd zijn met WERKMAN, allemaal actief zijn in het restaurant en die uw gegevens nodig hebben om de gekozen services correct te kunnen verstrekken. Het enige doel van deze overdracht is het vermogen om correct services aan u te kunnen verstrekken.
 2. Evenementorganisaties/bedrijven: als u WERKMAN bezoekt als onderdeel van een groepsevenement of meeting, kan informatie, verzameld voor de planning van het evenement of de meeting, worden gedeeld met de organisators en, indien van toepassing, met de gasten die de meeting of het evenement organiseren of eraan deelnemen.
 3. Dienstverleners: we zijn afhankelijk van derden als IT-dienstverleners, software-onderhoudspartijen om namens ons diensten en producten te leveren en kunnen uw persoonlijke informatie met hen delen als dat passend isWe kunnen ook dienstverleners gebruiken om nieuws te communiceren en promotie- en transactiemateriaal aan u te verschaffen namens ons, waaronder gepersonaliseerde online reclame in naleving met uw voorkeuren en toepasbare wetgeving.
 4. Overig: bovendien kan WERKMAN persoonlijke informatie delen om:

– geldende wet- en regelgeving na te leven;

– te reageren op overheidsverzoeken of gerechtelijke bevelen;

– geldige wettelijke procedures na te leven;

– de rechten, privacy, veiligheid of het eigendom van WERKMAN, gasten of medewerkers te borgen;

– de voorwaarden van onze diensten af te dwingen;

– te reageren op een noodgeval.

5.2 Doorgifte persoonsgegevens buiten de EER

WERKMAN kan persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Wanneer persoonsgegevens door ons buiten de EER worden verwerkt, zullen we zorgen voor een passend niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We vereisen dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen.

 • Ontvangst van persoonsgegevens (bronnen)

Voor het kunnen leveren van bepaalde diensten en aan het verwachte niveau van gastvrijheid en service te kunnen voldoen, ontvangen wij soms gegevens van andere organisaties. Hieronder treft u een overzicht van (de categorieën) bronnen aan:

 1. WERKMAN: Bedrijven die behoren tot WERKMAN (zie Bijlage 1) en de daaraan gelieerde partijen kunnen uw gegevens delen met het Restaurant om de gekozen services correct te kunnen uitvoeren. Het enige doel van deze overdracht is het vermogen om correct services aan u te kunnen verstrekken.
 2. Boekings organisaties/online travel agents: het Restaurant van WERKMAN zijn via diverse websites en apps te boeken. Het betreffen websites en apps van WERKMAN www.werkmangroningen.nl van WERKMAN (www.werkmangroningen.nl) of van derde-organisaties. Indien u via een website of app boekt, worden uw gegevens en overige informatie aan het desbetreffende restaurant doorgegeven.
 3. Werkgever/opdrachtgever: indien u zakelijk in ons restaurant verblijft, kan het zijn dat uw werkgever of opdrachtgever gegevens van u aan ons heeft verstrekt.
 4. Evenementorganisaties: als u WERKMAN bezoekt als onderdeel van een groepsevenement of meeting, kan informatie, verzameld voor de planning van het evenement of de meeting, worden aangeleverd door de organisators en, indien van toepassing, de gasten die de meeting of het evenement organiseren of eraan deelnemen.
 5. Sociale media: Indien u ervoor kiest om zich via Facebook aan te melden in de WERKMAN app ontvangt WERKMAN van Facebook (aanvullend op uw accountgegevens) uw naam, profielfoto en e-mailadres.
 1. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren of als u ons toestemming heeft gegeven om gegevens langer te bewaren. In dit laatste geval heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.

Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij de wetgeving ons dat verbiedt.

Het door u aangemaakte WERKMAN account wordt na een inactieve periode van vijf jaar verwijderd. Deze termijn wordt gehanteerd vanwege de looptijd van de acties in het kader van WERKMAN waar u als accounthouder gebruik van kunt maken.

 1. Cookies

WERKMAN maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

Typen cookies

We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zicht veld. Deze stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd uw toestemming voor het vragen van niet-functionele cookies. Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies:

 1. Analytische cookies – met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:
  • het IP-adres, welke wordt gemaskeerd conform de richtlijnen van de privacywet- en regelgeving;
  • technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt;
  • vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen;
  • welke internetpagina’s u bezoekt.
 1. Advertentiecookies – wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.
 2. Social – cookies waarmee de inhoud van de WERKMAN websites op sociale media kan worden gedeeld, zoals Twitter, Facebook, Google + Linkedin en Youtube. Wij hebben geen invloed op de cookies die Social Media plaatsen en de data die zij verzamelen.
 3. Marketing – cookies waarmee wij relevante op maat gemaakte inhoud kunnen aanbieden. Je kunt denken aan relevante aanbiedingen en informatie over onze services en diensten. Dit doen wij op basis van geanonimiseerde gegevens over surf-, zoek- en koopgedrag, via onze eigen kanalen en die van derden. Indien je deze cookies uitschakelt krijg je nog steeds advertenties te zien, echter minder relevant. Deze cookies geven daarnaast inzicht in de effectiviteit van advertenties.
 4. Overig – cookies die niet van toepassing zijn op de bovenstaande categorieën, zoals cookies die helpen bij het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze cookies onthouden o.a. voorkeuren en interesses. Hierbij kun je denken aan taal- en valutavoorkeur, favoriete restaurant en gewenste betaalmethode.

Cookies blokkeren en verwijderen

Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen. U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet of slechts gedeeltelijk werken indien u de cookies uitschakelt.

Gebruikte cookies door derden

WERKMAN maakt gebruik van diensten van de hieronder genoemde derden partijen. Deze partijen kunnen tijdens het gebruik van hun diensten ook cookies op uw device opslaan. WERKMAN gebruikt ten tijde van deze versie van de Privacyverklaring:

 • Feedbackify
 • Cookiebar
 • Sessie
 • Login
 • RequestVerification
 • Facebook
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Hotjar
 • Trengo
 • Doubleclick
 • Shoppingminds
 • Pushbird

Google Analytics

WERKMAN maakt gebruik van Google Analytics. Het laatste deel van IP-adres van de bezoeker van de website wordt gemaskeerd. Wij delen wij geen andere gegevens met Google via Google Analytics.

 1. Beveiliging en maatregelen

Wij hanteren een hoog niveau van beveiliging van gastgegevens. Gegevens van gasten worden versleuteld opgeslagen. Toegang tot gegevens door medewerkers van WERKMAN geschiedt op basis van noodzakelijkheid gegeven de functie van de betreffende medewerkers (Need to know principe). WERKMAN toetst periodiek de beveiliging van haar gegevensverwerkingen en onderliggende IT systemen. Ingeval van uitbesteding van gegevensverwerkende processen aan derde partijen maken wij met deze partijen afspraken over adequate beveiliging van de persoonsgegevens. De getroffen maatregelen zijn in lijn met geldende privacy wet- en regelgeving. Absolute (100%) beveiliging van persoonsgegevens kan echter niet worden gegarandeerd. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

 1. Aansprakelijkheid

Gelet op het hiervoor onder punt 8 vermelde kan WERKMAN niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde verwerking en/of toegang tot persoonsgegevens die niet aan WERKMAN kan worden toegerekend. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de handelingen of nalaten door derde(n) waarmee wij samenwerken of waarnaar wij op onze website(s) of anderszins verwijzen. De desbetreffende derden vallen niet onder deze Privacyverklaring en wij raden dan ook aan om de privacyverklaringen van deze derde partijen op de websites zorgvuldig te lezen. In al de hiervoor genoemde gevallen accepteert WERKMAN geen aansprakelijkheid en bestaat er geen recht op schadevergoeding, nakoming of enige andere aanspraak jegens WERKMAN.

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. WERKMAN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

 1. Uw rechten

Als gast van WERKMAN of bezoeker van één van onze websites kun je een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, beperking of overdracht van de persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om een verleende toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

 1. Recht op inzage

U hebt het recht om aan WERKMAN te vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als wij gegevens van u verwerken hebt u het recht om inzage te krijgen in de betreffende persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, eventuele bronnen of ontvangers van deze persoonsgegevens en de bewaartermijn.

 1. Recht op rectificatie

Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen om dit te corrigeren.

 1. Recht op verwijdering

U kunt ons verzoeken om door ons verzamelde persoonsgegevens van u te verwijderen in de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld of anderszins verwerkt;
 • indien de toestemming op basis waarvan de verwerking geschiedt door u is ingetrokken;
 • de persoonsgegevens worden door ons onrechtmatig verwerkt;
 • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
 • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.
 1. Recht op beperking

Als u een onjuistheid in uw persoonsgegevens hebt gemeld bij ons of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zolang we uw verzoek in behandeling hebben. U kunt ons ook om beperking van de verwerking verzoeken als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en u deze nodig hebt voor een rechtsvordering.

 1. Recht op overdraagbaarheid

Indien de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Ook kunt u ons vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 1. Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt of als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketingdoeleinden.

Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kan dit alleen door een e-mail te zenden aan het e-mailadres van het desbetreffende restaurant (zie Bijlage 1 bij de Privacyverklaring). Uw verzoek dient aan de wettelijke vereisten te voldoen. Wij kunnen verlangen dat u zich identificeert voordat we een verzoek in behandeling nemen. WERKMAN zal u binnen vier weken informeren over haar besluit, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog meer tijd nodig hebben.

Houd er rekening mee dat WERKMAN onder omstandigheden of op basis van de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving geheel of gedeeltelijk kan weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Klachten

Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens, dan kunt u deze zenden aan het hiervoor vermelde adres of e-mailadres. Desgewenst kunt u ook een klachtenprocedure starten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht en kan besluiten om de klacht verder in behandeling te nemen.

 1. Contact en identificatie

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met het desbetreffende restaurant. Deze contactgegevens treft u aan op de Bijlage 1 bij de Privacyverklaring. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om welk verzoek het gaat zodat wij binnen de daarvoor geldende termijnen kunnen reageren.

Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u opnemen met:

WERKMAN 

T.a.v. de Privacy Coördinator 

Grote Markt 41

9711 LV Groningen 

info@werkmangroningen.nl

 1. Wijziging van de Privacyverklaring

WERKMAN kan wijzigingen aanbrengen in de Privacyverklaring. Wijzigingen van de Privacyverklaring zullen direct via de websites vermeld op Bijlage 1 worden vermeld en zijn onmiddellijk, integraal en onverkort van toepassing op het privacy beleid van WERKMAN. WERKMAN raadt daarom aan om regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.